top of page

Du har kjøpt nye dører. Bør du montere dem selv eller bruke håndverker?

 

Vi har produsert dører i over 50 år. En del av vårt konsept er at du skal kunne montere døren selv. Monteringsanvisning i sin helhet finner du her.

 

Det er imidlertid noen ting du spesielt du bør huske på – her kommer våre beste tips:

 1. Begynn med å kontrollere at gulvet under døren er i vater. Dørterskelen bør ha full understøttelse, siden vi tråkker på den. Juster med kiler.     
   

 2. Rundt karmens vegger brukes kiler. Start med å kile nederst først.  
   

 3. Sett fast kiler, en fra innsiden og en fra utsiden parvis, ved hvert skruehull.  
   

 4. Bruk et par ekstra kiler på siden med hengsler.  
   

 5. Bruk så et langt vater for å kontrollere at begge sidene er loddrett. 
   

 6. Først fest med karmskruer på den siden hvor hengslene er.  
   

 7. Sjekk at diagonalene er like lange. Juster evt. med kilene og skruene etter behov.  
   

 8. Kontroller at høyden på karmen er lik på begge sider.  
   

 9. Fest så med medfølgende treskruer eller karmskruer.  
   

Vips – så er dør og karm på plass. Det er nå klart for utforing og lister.


Lykke til!

bottom of page